Διοργάνωση

Διοργάνωση

Η Ιστορία

Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός CanSats in Europe διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2010 από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Από τότε έχουν λάβει χώρα έξι ευρωπαικοί διαγωνισμοί με ισάριθμες ελληνικές συμμετοχές. Οι ελληνικές αποστολές έχουν καταλάβει δύο φορές τη δεύτερη θέση, το 2012 και 2014.

Οι ελληνικές ομάδες που έχου συμμετάσχει στο διαγωνισμό μέχρι σήμερα είναι οι εξής:

Η Ιδέα

Η ιδέα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού CanSat in Greece προέκυψε τον Οκτώβρη του 2015, όταν στα πλαίσια μιας συζήτησης, για καινοτόμες δράσεις, που διοργάνωσε ο φοιτητικός οργανισμός IEEE NTUA SB, οι φοιτητές Ηλίας Ψυρούκης, Ηλίας Θεοδωρίδης και Στρατής Τσιρτσής πρότειναν τη διοργάνωση του διαγωνισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι τρεις αυτοί φοιτητές συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό CanSat το 2012 ως μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης με την ομάδα Icarommenipus 3D, κερδίζοντας τη δεύτερη θέση. Συνεχίζοντας την πορεία τους στον τομέα της τεχνολογίας, πέρασαν στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θέλοντας να δώσουν στους Έλληνες μαθητές την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του διαγωνισμού, αποφάσισαν, ως μέλη του ΙΕΕΕ NTUA Student Branch, να διοργανώσουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον πανελλήνιο διαγωνισμό CanSat in Greece

Ο Διοργανωτής

Το IEEE NTUA Student Branch είναι διοργανωτής του εθνικού διαγωνισμού CanSat in Greece. Το IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Μέλη του είναι πολλοί μηχανικοί που απασχολούνται τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον ακαδημαϊκό τομέα. Έχει κύριο στόχο την προώθηση της τεχνολογίας, ώστε να βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες. Το IEEE NTUA SB είναι το φοιτητικό παράρτημα του ΙΕΕΕ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέλη του είναι φοιτητές της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, οι οποίοι, αντλώντας έμπνευση από τη φράση “Advancing technology for humanity”, έχουν διοργανώσει:

Ημερίδες με στόχο τη μεγαλύτερη ένταξη των φοιτητών στον επιστημονικό και στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και μηχανικούς με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών για τεχνολογικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά θέματα. 

Workshops που βοηθούν τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που λαμβάνουν στο πλαίσιο των μαθημάτων της σχολής. 

Διαγωνισμούς μέσω των οποίων ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η καινοτομία των συμμετεχόντων.